Doviz Tipi Alış Satış
Dolar
Euro
GBP


Hakk?m?zda

MED?TERRANEAN RESORT HOTEL

2007 Y?l?nda hizmete at???m?z Otelimiz Silifke / Atakent(Susano?lu) kumsal?nda, Mersin Antalya karayolu gzergh?nda Mersine 65 Km. Silifkeye 15 Km. Adana hava alan?na 130 km. Uzakl?kta Toros da?lar?n?n eteklerindedir.


Bol gne?i, e?i bulunmayan gznzn alabildi?ince usuz bucaks?z temiz kumsal?, berrak denizi ile blgedeki tm tarihi yerlere ve do?a gzelliklerine en yak?n konumda olup, vazgeilemez  ?irin bir turistik tatil beldesidir. ?klimi k?? aylar?nda ?l?k, yazlar? s?cak ve kurudur.

Di?er Akdeniz sahil kentlerinden ayr?lan en nemli zelli?i yaz?n nemin olmay???d?r.

14 suit 53 standart oda 150 yatak kapasiteli ve tm odalar?m?z  deniz manzaral?d?r.


MED?TERRANEAN RESORT HOTEL ,   Mersin ' in   tarihi   yerlerinin   tam   ortas?nda,   kendisine   zg   do?al   gzelli?i,    tertemiz   deniz    suyu,   usuz bucaks?z temiz kumsal? ve  deneyimli  personeli  ile  sizlere  y?l?n  12  ay?  hizmet   vermektedir.